correcta
 

Překlady a korektury

Strojírenství a tiskařské služby

Vzhledem k mým pracovním zkušenostem z oblasti strojírenství (především Oil&Gas) a tiskařských služeb nabízím překlady i v těchto oborech. Kromě obvyklé obchodní korespondence v oblasti strojírenství mohu nabídnout i překlady procedur pro nedestruktivní zkoušky (NDE) a jakostní dokumenty.

Ceník služeb:

Překlad odborného textu:250-500 Kč/NS *
Korektura odborného textu:od 100 Kč/NS *
Korektura rodilým mluvčím:od 100 Kč/NS
Dvojí korektura:od 150 Kč/NS
Editace odborného textu, konzultace:250 Kč/h *
Příprava prezentací:250 Kč/h
Nejsem plátce DPH

* 1 normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Cena závisí kromě odborné náročnosti především na kvalitě dodaných textů. To se týká jak korektury, jejíž časová náročnost pochopitelně s lepšící se kvalitou dodaného textu klesá, tak překladu. U korektury je obzvlášť potřeba říci, že pokud je původní text psán angličtinou nedosahující potřebného standardu, je konečná cena tímto velmi ovlivněna. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad o angličtiny, což je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině a objednat překlad, finální výsledek i cena bývají lepší.

Kontakt

Jaroslav Janošek

janosek@correcta.cz
+420 777 885 368 (ČR)
+44 7840 640 450 (UK)


Reference

"Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů.... více"

MUDr. Jan Štembírek
Klinika čelistní a obličejové chirurgie
FN Ostrava

"Dr. Janošek pro nás dlouhodobě zajišťuje anglické překlady pro náš klíčový produkt - laserové střelnice... více"

Ing. Pavel Režný
LOGO Systems

Další reference>
 
© Correcta, 2012