correcta
 

Překlady a korektury

Ostatní odborné překlady

Mí zákazníci nejsou pouze z přírodovědných a lékařských oborů, mnoho z nich pochází z technických firem nebo z oblasti humanitních věd. Nepatřím však k lidem, kteří jsou ochotni přijmout jakoukoliv zakázku i za tu cenu, že překlad pak bude mít odstrašující kvalitu. Pokud nebudu mít jistotu, že dokážu Váš text přeložit kvalitně, zakázku raději nepřijmu. Nemusíte mít obavy kontaktovat mě ohledně jakéhokoliv textu se vzorkem tohoto textu – vzápětí Vám odpovím, jestli zakázku budu schopen splnit kvalitně nebo ne.

Ceník služeb:

Překlad odborného textu:250-500 Kč/NS *
Korektura odborného textu:od 100 Kč/NS *
Korektura rodilým mluvčím:od 100 Kč/NS
Dvojí korektura:od 150 Kč/NS
Editace odborného textu, konzultace:250 Kč/h *
Příprava prezentací:250 Kč/h
Nejsem plátce DPH

* 1 normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Cena závisí kromě odborné náročnosti především na kvalitě dodaných textů. To se týká jak korektury, jejíž časová náročnost pochopitelně s lepšící se kvalitou dodaného textu klesá, tak překladu. U korektury je obzvlášť potřeba říci, že pokud je původní text psán angličtinou nedosahující potřebného standardu, je konečná cena tímto velmi ovlivněna. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad o angličtiny, což je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině a objednat překlad, finální výsledek i cena bývají lepší.

U překladu ovlivňuje cenu opět kvalita textu – především jasný a srozumitelný sloh s logickou návazností bez nejednoznačných slovních spojení.

Kontakt

Jaroslav Janošek

janosek@correcta.cz
+420 777 885 368 (ČR)
+44 7840 640 450 (UK)


Reference

"Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů.... více"

MUDr. Jan Štembírek
Klinika čelistní a obličejové chirurgie
FN Ostrava

"Dr. Janošek pro nás dlouhodobě zajišťuje anglické překlady pro náš klíčový produkt - laserové střelnice... více"

Ing. Pavel Režný
LOGO Systems

Další reference>
 
© Correcta, 2012