correcta
 

Překlady a korektury

Medicína/přírodní vědy

Publikování výsledků je v současné vědě hlavním kritériem úspěchu a klíčem k získání prestiže, a tím i dalších grantových prostředků. Pro bezproblémové přijímání článků k publikaci je samozřejmě nezbytná vysoká jazyková úroveň. Na rozdíl od mnoha konkurentů však nenabízím pouze bezduchý doslovný překlad, ale díky svým zkušenostem z výzkumu provádím zároveň s překladem i první oponenturu – upozorním na problémy, které by mohly být oponenty vytknuty, a navrhnu možná řešení, ať už pouhou editací textu nebo jeho doplněním.

Pokud potřebujete napsat vědecký článek, ale nemáte na jeho napsání čas (nebo sílu), nabízím kromě korektur či překladů článků nabízím i kompletní zpracování článků z dodaných dat pro publikaci ve vědeckých časopisech, tvorbu rešerší, posterových a přednáškových prezentací včetně grafické úpravy.

Samozřejmě nabízím i překlady a korektury abstraktů pro konferenční sborníky i diplomové či dizertační práce.

Ceník služeb:

Překlad odborného textu:300-500 Kč/NS *
Korektura odborného textu:od 100 Kč/NS *
Korektura rodilým mluvčím:od 100 Kč/NS
Dvojí korektura:od 150 Kč/NS
Editace odborného textu, konzultace:250 Kč/h *
Příprava prezentací:250 Kč/h
Psaní vědeckých článků:250 Kč/h
Nejsem plátce DPH

* 1 normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Cena závisí kromě odborné náročnosti především na kvalitě dodaných textů. To se týká jak korektury, jejíž časová náročnost pochopitelně s lepšící se kvalitou dodaného textu klesá, tak překladu. U korektury je obzvlášť potřeba říci, že pokud je původní text psán angličtinou nedosahující potřebného standardu, je konečná cena tímto velmi ovlivněna. Nejedná se totiž již o korekturu, ale prakticky o zpětný překlad do češtiny a nový překlad o angličtiny, což je nejen časově náročné, ale navíc s sebou nese velké riziko chybného pochopení zamýšleného vyjádření na základě původního anglického textu. V takovém případě vždy doporučuji raději psát text přímo v češtině a objednat překlad, finální výsledek i cena bývají lepší.

U překladu ovlivňuje cenu opět kvalita textu – především jasný a srozumitelný sloh s logickou návazností bez nejednoznačných slovních spojení.

Výše uvedené se týká jazykové stránky textu, po odborné stránce jsou připomínky, základní editace a “předběžná oponentura” zahrnuty také do ceny za normostranu. Dodatečná sazba za editaci a konzultace přichází v úvahu pouze vzácně, a to v případech, kdy je rozsah nutné editace skutečně veliký.

Kontakt

Jaroslav Janošek

janosek@correcta.cz
+420 777 885 368 (ČR)
+44 7840 640 450 (UK)


Reference

"Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů.... více"

MUDr. Jan Štembírek
Klinika čelistní a obličejové chirurgie
FN Ostrava

"Dr. Janošek pro nás dlouhodobě zajišťuje anglické překlady pro náš klíčový produkt - laserové střelnice... více"

Ing. Pavel Režný
LOGO Systems

"Když jsem se na dr. Janoska v roce 2011 obrátil poprvé s žádostí o překlad českého textu do angličtiny (obor historie), stalo se tak po zkušenostech s různými překladateli... více"

Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny
FF Ostravské Univerzity

Další reference>
 
© Correcta, 2012