correcta
 

Kvalifikace

Jsem držitelem Certificate of Proficiency in English, nejvyšší z Cambridge ESOL zkoušek.

Své univerzitní vzdělání v oboru Chemie životního prostředí jsem získal na Masarykově univerzitě, konkrétně výzkumném centru RECETOX, kde jsem pokračoval i v doktorském studiu. Charakter mé práce byl multidisciplinární, na hranici biologie a chemie, díky čemuž mohu bez problémů překládat články a provádět korektury v oblasti všech Life Sciences.

Po úspěšném dokončení doktorského studia jsem v roce 2006 odcestoval do Velké Británie, kde jsem žil a pracoval celkem téměř 5 let.

Další zkušenosti z oblasti zahraničního obchodu jsem získal jako zástupce pro zahraničí v oblastech tiskových služeb a strojírenství.

Kontakt

Jaroslav Janošek

janosek@correcta.cz
+420 777 885 368 (ČR)
+44 7840 640 450 (UK)


Reference

"Od chvíle, kdy jsme začali využívat služeb Dr. Janoška pro korektury našich článků, žádný z nich nebyl odmítnut nebo navrácen k dopracování z jazykových důvodů.... více"

MUDr. Jan Štembírek
Klinika čelistní a obličejové chirurgie
FN Ostrava

Další reference>
 
© Correcta, 2012